Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

MEDVIRKENDE VED DETTE HÆFTE [105:1, 319-320] 

Esben Albrectsen, f. 1937. Lektor emer., dr.phil., Afd. for Historie, Københavns Universitet.

Balder Mørk Andersen, f. 1976. Stud.mag., Howitzvej 46, Frederiksberg.

Morten Bendix Andersen, f. 1975. Cand.mag., Højdevej 26, København S.

Anders Bøgh, f. 1945. Lektor, dr.phil., Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet.

Arne Søby Christensen, f. 1945. Lektor, dr.phil., Afd. for Historie, Københavns Universitet.

Tea Dahl Christensen, f. 1982. Stud.mag., Færøgade 29, Aalborg.

John Christiansen, f. 1934. Læge, dr.med, cand.mag., Bülowsvej 7A, Frederiksberg.

Morten Fink-Jensen, f. 1969. Ph.d., Afd. for Historie, Københavns Universitet.

Inga Floto, f. 1937. Professor, dr.phil., Afd. for Historie, Københavns Universitet.

Anne Katrine Gjerløff, f. 1974. Ph.d., Afd. for Historie, Københavns Universitet.

Nils Hybel, f. 1947. Lektor, dr.phil., Afd. for Historie, Københavns Universitet.

Per Høberg, f. 1981. Stud.mag., Mølndalsvej 4, Nørresundby.

Bernard Eric Jensen, f. 1944. Lektor, mag.art., Danmarks Pædagogiske Universitet.

Erik Jørgensen, f. 1935. Fhv. rektor, mag.art., Søndervangen 62B, Birkerød.

Hans Kirchhoff, f. 1933. Lektor emer. dr.phil., Afd. for Historie, Københavns Universitet.

Andreas Marklund, f. 1972. Gæsteforsker, Ph.d., Afd. for Historie, Københavns Universitet.

Ebbe Nyborg, f. 1950. Redaktør, cand.mag., Danmarks Kirker.

Sebastian Olden-Jørgensen, f. 1964. Adjunkt, ph.d., Afd. for Historie, Københavns Universitet.

[p. 320]

Svend Skafte Overgaard, f. 1975. Ph.d.-stipendiat, Afd. for Historie, Københavns Universitet.

Bjørn Poulsen, f. 1955. Professor, dr.phil., Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet.

Marianne Rostgaard, f. 1955. Lektor, Ph.d., Aalborg Universitet.

Michael Kuur Sørensen, f. 1980. Stud.scient.soc., Hvidkildevej 20D, Aalborg Øst.

Birgit Nüchel Thomsen, f. 1930. Fhv. arkivar, cand.mag., Vitus Berings Alle 15, Klampenborg.

Niels Thomsen, f. 1930. Professor emer., dr.phil., Vitus Berings Alle 15, Klampenborg.

Christian Ydesen, f. 1974. Stud.mag., Lindholm Nærbanevej 3, Nørresundby.