Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Vejledning til forfatterne

Manuskripter indsendes til redaktionen i to eksemplarer ledsaget af diskette i alm. format eller som attachment til e-mail. Manuskripter til artikler må i almindelighed ikke overstige 30 tryksider (a 2800 enheder). Noter nummereres fortløbende. Ved litteraturhenvisninger anføres forfatterens fornavn først. Emfatisk kursivering indskrænkes mest muligt. Hvad angår opstilling, tegnsætning mv. henvises til offentliggjorte artikler fra de senere år som model.

Egentlige afhandlinger forsynes med resume på dansk eller engelsk beregnet på udenlandske læsere. Forfatteren modtager kun een korrektur. Rettelser mod manuskriptet tillades normalt ikke.

Anmeldelser forsynes med følgende overskrift: Forfatternavn: Titel. Evt. undertitel, skriftrække eller lign. Udgivelsessted, forlag, årstal. Sidetal. Pris.