Lokalsamfundet i defensiven?

Jon Sundbo: Lokalsamfundet i defensiven? En analyse af sociale forandringer i Magleby. (Skrifter udgivet af Lokalhistorisk Afdeling, nr. 2). København, 1972. (204 sider).

Indhold:

Forord

1. Del Indledning

Kapitel 1: Indledning

1. Publikationens disposition
2. Praktiske oplysninger

 

2. Del Teori og metode

Kapitel 2: Semantisk analyse af opgaveteksten

1. Opgavetekstens semantiske indhold
2. Normative værdier i opgaveteksten

 

Kapitel 3: En alternativ metateoretisk model

1. En individorienteret metateori - opgavetekstens modsætning
2. Denne opgavebesvarelses metateoretiske udgangspunkt
3. Værdipostulater

 

Kapitel 4: Teori og metode: Re-formulering af opgaveteksten

1. "Meta-metodikken"
2. Den sociologiske metodik og relationen til den kritiske sociologi
3. Analysens teori
4. Opgavetekstens re-formulering

 

Kapitel 5: Definition og udvælgelse af lokalsamfund og materialeindsamling

1. Definition af lokalsamfund
2. Udvælgelse af et lokalsamfund
3. Tidligere lokalsamfundsanalyser
4. Indsamling af materiale

 

3. Del: Analysen

Kapitel 6: Magleby, beskrivelse og historie

1. Maglebys geografi
2. Befolkning og erhverv
3. Kulturel og social udvikling

 

Kapitel 7: Udviklingen i landbruget

1. Den hidtidige udvikling i landbruget
2. Landmændenes tilpasning og forsøg på ændringer
3. Fremtidsudsigterne i landbruget
4. Udviklingen i landbruget i Magleby

 

Kapitel 8: Kommunesammenlægningen

1. Den generelle baggrund for kommunesammenlægningerne
2. Kommunesammenlægningen omkring Skælskør
3. hvilke konsekvenser har kommunesammenlægningen fået for Magleby?
4. Hvad gør samfundet for at modvirke kommunesammenlægningens negative sider - og hvad gør borgerne?

 

Kapitel 9: Maglebys indre geografiske ændringer og relationerne til omverdenen

1. Maglebys indre ændringer
2. Relationerne ud af sognet

 

Kapitel 10: Byplanlægningen

1. Statens planlægning
2. Privat udvikling
3. Den lokale planlægning

 

Kapitel 11: Den erhvervsmæssige og demografiske struktur

1. Erhvervsudviklingen
2. Den demografiske struktur

 

Kapitel 12: Ændringer i familie- og klassestrukturen og de sociale omgangsformer

1. Tilflytterne
2. Familier og slægter
3. Status- og klassesystemet
4. Omgangsformer

 

Kapitel 13: Den politiske struktur

1. Partier og stemmer
2. De politiske ledere
3. Konflikt og kohæssion

 

Kapitel 14: Institutioner, foreninger og kultur

1. Institutioner
2. Kirke, religion
3. Foreninger
4. Kulturelt liv i øvrigt
5. Hvad gør man i fritiden i dag?

 

Kapitel 15: Konflikt mellem Maglebys befolkning og storkommunens kommunalbestyrelse om Maglebys skole

1. Beslutningerne i de kommunale organer
2. Befolkningens reaktioner
3. Konfliktens løsning?

 

4. Del: Konklusion og kritik

Kapitel 16: Konklusion af analysen

1. Årsagerne til befolkningstilbagegangen
2. Direkte effekter af befolkningsnedgangen
3. Andre fænomener i lokalsamfundet
4. Hovedtendensen
5. Relationen til tidligere analyser

 

Kapitel 17: Kritik

1. Den grundliggende værdi
2. 4 hovedpunkter i udviklingen
3. Fremmedgørelse
4. Fællesskabet i landsbysamfundet
5. Hvorledes lokalsamfundspolitikken burde udformes

 

Kapitel 18: Afslutning

Liste over anvendt og citeret litteratur

Bilag 1: Kort over Magleby og Skælskør-området
Bilag 2: Spørgeskema fra interviewundersøgelsen af Skælskørs befolkning
Bilag 3: Spørgeskemaer fra interviewundersøgelsen på Stignæs 1969

Price: 45.00 DKK
Quantity:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support