Historisk Tidsskrift 2017:1

Indhold

Sebastian Olden-Jørgensen: Den antikatolske Holberg: kirke, stat og naturret i skyggen af Samuel Pufendorf. S. 1-33.
Summary: The Influence of Samuel Pufendorf on Ludvig Holberg’s Thinking on Church, State and Natural Law. S. 34.

Ulrik Langen: „Et grønt Horehuus“. Kongens Have som skændslens sted i trykkefrihedsskrifterne 1771-73. S. 35-59.
Summary: "A green brothel" – The King's Garden (Kongens Have) as a place of infamy in the Press Freedom Writings 1771–1773. S. 60.

Inga Floto: Hjerneflugt. Tyske emigranthistorikere i skyggen af nazismen. S. 61-96.
Summary: Brain Drain German Refugee Historians in the Shadow of Nazism. S. 96.

Diskussion

Jens Christian Moesgaard: Kongemagt og samfund belyst ved møntvæsenet i anden halvdel af 1000-tallet. Nogle kommentarer til Gitte Ingvardsons syntese om Svend Estridsens mønter. S. 97-118.

Claus Møller Jørgensen: Statsbygning, etnosymbolisme og Danmarks historie i 1700-tallet. S. 119-146.

Jens Rasmussen: Replik til Hanne Sanders. S. 147-150.

Hans Kirchhoff: Verden ifølge Bent Blüdnikow. Et genmæle. S. 151-192.

Niels Erik Rosenfeldt: Svar til Jon Reinhardt-Larsen. S. 193-206.

Bent Jensen: Replik til Jon Reinhardt-Larsen. S. 207.

Nekrologer

Karl Gunnar Persson [19. marts 1943 - 14. september 2016]. (skrevet af Niels Kærgård). S. 208-218.

Jens Christian Vesterskov Johansen [2. november 1949 - 26. april 2017]. (skrevet af Camilla Luise Dahl, Marie-Louise Bech Nosch, Eva Andersson Strand & Sidsel Frisch). S. 219-221.

Debatanmeldelser

Nyt og gammelt om Svend Estridsen: Svend Estridsen. Red.: Lasse Christian Arboe Sonne & Sarah Croix. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 528). Syddansk Universitetsforlag, 2016. (anmeldt af Carsten Jahnke). S. 222-228.

Korruptionens konjunkturer: Mette Frisk Jensen: Korruption og embedsetik. Danske embedsmænds korruption i perioden 1800-1866. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 449). Syddansk Universitetsforlag, 2013. (anmeldt af Niels Clemmensen). S. 229-236.

Anmeldelser

Euseb: Konstantins Liv. Oversættelse og indledning ved Jørgen Ledet Christiansen. (Antikken og kristendommen nr. 11). Forlaget Anis, Aarhus 2015. (anmeldt af Jon A.P. Gissel). S. 237-240.

Mythos Hammaburg. Archäologische Entdeckungen zu den Anfängen Hamburgs. Hrsg.: Rainer-Maria Weiss & Anne Klammt. (Veröffentlichungen des Helms-Museums, Archäologisches Museum Hamburg, Stadtmuseum Harburg, 107), Hamburg, 2014. (anmeldt af Niels Lund). S. 240-246.

Alan Macniven: The Vikings in Islay. The Place of Names in Hebridean Settlement History. John Donald, Edinburgh, 2015. (anmeldt af Lasse Christian Arboe Sonne). S. 246-248.

Timothy Bolton: Cnut the Great. Yale University Press, New Haven and London, 2017. (anmeldt af Niels Lund). S. 248-260.

Anti Selart: Livonia, Rus’ and the Baltic Crusades in the Thirteenth Century. (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, vol. 29). Brill, Leiden, 2015. (anmeldt af Kurt Villads Jensen). S. 260-261.

Birgit Sawyer: Heimskringla: An Interpretation. (Medieval and Renaissance Texts and Studies 483). Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies [ACMRS], Arizona, 2015. (anmeldt af Niels Lund). S. 261-262.

Hans Krongaard Kristensen & Bjørn Poulsen: Danmarks byer i middelalderen. Aarhus Universitetsforlag & Dansk Center for Byhistorie, 2016. (anmeldt af Lasse Christian Arboe Sonne). S. 262-263.

Ole Færch: Kansler Claus Gjordsens register over kongeligt gods og rente 1525. Landbohistorisk Selskab, Auning, 2014. (anmeldt af Carsten Jahnke). S. 263-273.

Robert von Friedeburg: Luther’s Legacy. The Thirty Years War and the Modern Notion of ‘State’ in the Empire, 1530s to 1790s. Cambridge University Press, 2016. (anmeldt af Gunner Lind). S. 273-275.

Martin Schwarz Lausten: Luther og Danmark i 500 år. Gads Forlag, København, 2017. (anmeldt af Carsten Bach-Nielsen). S. 275-277.

Krystyna Szelągowska: We, Norwegians. The National Identity of Norwegian Elites in Early Modern Times (16th-18th Century). Translated into English by Magdalena Junkieles. Institute for Research of European Cultural Heritage, Białystok, 2016. (anmeldt af Øystein Rian). S. 277-284.

Julian Goodare: The European Witch-Hunt. Routledge, London/New York, 2016. (anmeldt af Liv Helene Willumsen). S. 284-289.

Anna Maria Forssberg: The Story of War. Church and Propaganda in France and Sweden 1610-1710. Nordic Academic Press, Lund 2016. (anmeldt af Gunner Lind). S. 289-290.

Hanne Frøsig Dalgaard: Luksusforordninger - 1558, 1683, 1736, 1783, 1783 og 1799. 6 artikler bragt i tidsskriftet TENEN. Dansk Tekstilhistorisk Forening, København, 2015. (anmeldt af Leon Jespersen). S. 290-292.

Johanna Svensson: Latin Letters from the Clergymen in the Province of Scania (Eastern Denmark – Southern Sweden) in the Seventeenth Century. A Critical Edition with Introduction, Translation and Commentaries. (Studia Graeca et Latina Lundensia 19). Artos & Norma Bokförlag, 2015. (anmeldt af Morten Fink-Jensen). S. 292-296.

Garnisonsgeschichte der Stadt Rendsburg. Herausgegeben von Robert Bohn & Martin Westphal. Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 2017. (anmeldt af Karsten Skjold Petersen). S. 296-297.

Thomas Riis: Die großen Agrarreformen in Schleswig-Holstein: Folge oder Anlass der Gesetzgebung? Verlag Ludwig, Kiel, 2016. (anmeldt af Birgit Løgstrup). S. 298-299.

Lars N. Henningsen: Værdikamp og folkeuro. Bønder, præster og øvrighed i 1790’ernes Slesvig. (Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 111). Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa, 2016. (anmeldt af Jens Rasmussen). S. 299-304.

Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt: Men - ytringsfrihedens historie i Danmark. Gyldendal, København, 2016. (anmeldt af Bård Sverre Tuseth). S. 305-312.

Søren Rud: Den rette blanding. Oprindelighed og ledelse i 1800-tallets Grønland. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 523). Syddansk Universitetsforlag, 2017. (anmeldt af Inge Høst Seiding). S. 312-314.

Karen Vallgårda: Imperial Childhoods and Christian Mission. Education and Emotions in South India and Denmark. Palgrave Macmillan, London, 2015. (anmeldt af Søren Mentz). S. 314-317.

Pelle Oliver Larsen: Professoratet. Kampen om Det Filosofiske Fakultet 1870-1920. Museum Tusculanums Forlag, København 2016. (anmeldt af Morten Fink-Jensen). S. 317-318.

Helle Juhl: På lige fod. En krønike om kvinder, satire og kampen for valgret. Gyldendal, København, 2014. (anmeldt af Nina Javette Koefoed). S. 318-320.

Bente Rosenbeck: Har videnskaben køn? Kvinder i forskning. Museum Tusculanums Forlag, København, 2014. (anmeldt af Morten Fink-Jensen). S. 320-324.

Oral History i Danmark. Ed.: Sofie Lene Bak. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 532). Syddansk Universitetsforlag, 2016. (anmeldt af Rasmus Mølgaard Mariager). S. 324-326.

---------------------------------------------

Medvirkende ved dette hæfte. S. 327-328.

Price: 225.00 DKK
Quantity:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support