Der har været afholdt danske historikermøder siden 1967 og regelmæssigt siden 1995. Formålet med møderne er at give danske historikere mulighed for at mødes med fagfæller på tværs af institutionel tilknytning med henblik på vidensudveksling, netværksdannelse og gensidig inspiration.

Der er tradition for, at møderne går på omgang mellem landets forskellige historiske fagmiljøer, og i de senere år har de typisk fundet sted hvert andet år. For at sikre kontinuitet og vidensoverførsel sker planlægningen i et tæt samarbejde mellem arrangøren og repræsentanter udpeget af Den danske historiske Forening.

Senest blev Dansk Historikermøde afholdt den 20.-22. august 2018 på M/S Museet for Søfart i Helsingør. Der deltog omkring 150 historikere.

Typisk består konferenceprogrammet af en åbningsceremoni, to eller tre keynote lectures og 20-30 sessioner i form af tematiske sessioner, paneldiskussioner og frie præsentationer. Som regel har historikermødet et overordnet tema, der bidrager med en rød tråd i forbindelse med udvælgelsen af hovedtalere og enkelte sessioner, men først og fremmest afspejler historikermøderne, hvad der rører sig i de danske faghistoriske miljøer. Dertil kommer et socialt program bestående af en reception, en festmiddag og enkelte ekskursioner.

Fotos: Foroven: keynote lecture i M/S Museet for Søfarts foredragssal 2018, til venstre: udflugt på sundbussen Pernille med Kronborg om bagbord samme år.

Desværreb blokerede coronaen for Dansk Historikermøde i 2020 og 2021, og i 2022 er der Nordisk Historikermøde, så da nøjedes vi med en Dansk Historikerdag på SDU den 19. maj 2022, men i 2023 kommer Dansk Historikermøde stærkt igen, og det finder sted den 17.-18. august 2023 på Aarhus Universitet. Fristen for at komme med forslag til paneler og roundtables og posters er 16. januar 2023. Se call for papers her nedenfor:

 

Call for papers

Dansk historikermøde 2023

Dansk Historikermøde 2023 afholdes på Aarhus Universitet den 17. og 18. August 2023.

Afdeling for Historie og Klassiske Studier på Aarhus Universitet indkalder derfor bidrag til mødet i form af paneler, roundtables og posters.  

Paneler består af 3-4 paneldeltagere og en ordstyrer. Panelforslag skal indeholde en beskrivelse af temaet for panelet på ca. 100 ord og individuelle beskrivelser af de 3-4 paneldeltageres papers på ca. 100 ord for hvert. Derudover skal forslaget indeholde navne og eventuel institutionel tilknytning på paneldeltagerne og på en ordstyrer. Et panel bør sammensættes, så deltagerne kommer fra forskellige institutioner, også gerne uden for universitetsmiljøet.

Roundtables er et bredere diskussionsformat med flere deltagere, der adresserer en bredere tematik inden for historiefaget. Temaet kan være relateret til forskning men må også gerne handle om undervisning, formidling, metode, etik eller andre emner af bred relevans for historikere i Danmark. Forslag til roundtables skal indeholde en samlet beskrivelse af roundtablet på ca. 300 ord samt navne og eventuel institutionel tilknytning for hver af panelets 4-6 deltagere samt en ordstyrer. 

Posters: En poster er en A0-plakat, der bliver ophængt et centralt sted på konferencen. Posterformatet kan anvendes til at præsentere nystartede ph.d.-projekter, nye undervisningsformater, kollektive forskningsprojekter eller andre aktiviteter, der er i opstartsfasen eller under udvikling. Det kan også anvendes af institutioner såsom biblioteker, museer og arkiver, der gerne vil fremvise en vigtig samling eller ressource, som kan have interesse for historikere i Danmark. Ønsker du at deltage med en poster, skal du indsende en beskrivelse af posterens indhold på ca. 100 ord.

Der modtages ikke forslag til individuelle papers

Forslag kan indsendes på dansk, norsk, svensk og engelsk. Deadline er mandag den 16. januar 2023. Forslagsstillere får besked om, hvorvidt deres forslag er accepteret i midten af februar 2023. Information om program, tilmelding, deltagerbetaling, forplejning m.m. følger snarest derefter.  

Forslag kan indsendes af alle uanset institutionel tilknytning og indsendes til ph.d.-studerende Katrine Crone på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Den danske historiske Forenings medlem af organisationskomitéen Karen Gram-Skjoldager på  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..