Der har været afholdt danske historikermøder siden 1967 og regelmæssigt siden 1995. Formålet med møderne er at give danske historikere mulighed for at mødes med fagfæller på tværs af institutionel tilknytning med henblik på vidensudveksling, netværksdannelse og gensidig inspiration.

Der er tradition for, at møderne går på omgang mellem landets forskellige historiske fagmiljøer, og i de senere år har de typisk fundet sted hvert andet år. For at sikre kontinuitet og vidensoverførsel sker planlægningen i et tæt samarbejde mellem arrangøren og repræsentanter udpeget af Den danske historiske Forening.

Senest blev Dansk Historikermøde afholdt den 20.-22. august 2018 på M/S Museet for Søfart i Helsingør. Der deltog omkring 150 historikere.

Typisk består konferenceprogrammet af en åbningsceremoni, to eller tre keynote lectures og 20-30 sessioner i form af tematiske sessioner, paneldiskussioner og frie præsentationer. Som regel har historikermødet et overordnet tema, der bidrager med en rød tråd i forbindelse med udvælgelsen af hovedtalere og enkelte sessioner, men først og fremmest afspejler historikermøderne, hvad der rører sig i de danske faghistoriske miljøer. Dertil kommer et socialt program bestående af en reception, en festmiddag og enkelte ekskursioner.

Fotos: Foroven: keynote lecture i M/S Museet for Søfarts foredragssal 2018, til venstre: udflugt på sundbussen Pernille med Kronborg om bagbord samme år.

Desværreb blokerede coronaen for Dansk Historikermøde i 2020 og 2021, og i 2022 er der Nordisk Historikermøde, så da nøjedes vi med en Dansk Historikerdag på SDU den 19. maj 2022, men i 2023 kom Dansk Historikermøde stærkt igen og fandt sted den 17.-18. august 2023 på Aarhus Universitet.