Historisk Tidsskrift er politisk og institutionelt uafhængigt og modtager ingen offentlig støtte, men finansieres af abonnementsindtægter.

Alle ældre årgange op til en "moving wall" på tre år før seneste årgang er imidlertid gratis og offentligt tilgængelige på Det Kongelige Biblioteks tidsskriftsportal www.tidsskrift.dk. (tryk på "Se alle numre" i bunden af siden)

Dog gøres en artikel eller et eller flere sammenhængende diskussionsbidrag pr. hæfte straks gratis digitalt tilgængeligt og kan downloades her.

Man kan desuden altid købe enkeltartikler fra de seneste årgange her.

Der gøres opmærksom på, at det for mange af de ældre årgange på www.tidsskrift.dk gælder, at skanningerne er af mindre god kvalitet, og at der er fejl i de viste metadata (indholdsfortegnelser, titler), man kan se på nettet. Mens redaktionen desværre ikke kan ændre på skanningernes kvalitet, arbejdes der på at få rettet fejlene i metadata fra en ende af.

Individuelle medlemmer af Den danske historiske Forening har mulighed for e-adgang også til de seneste årgange af Historisk Tidsskrift på www.tidsskrift.dk. Det gælder ikke institutionelle abonnenter. Man tilmelder sig ved at sende følgende anmodning, udfyldt med navn, adresse og e-mailadresse, men i øvrigt i uændret ordlyd, til Historisk Tidsskrifts administration, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (ca. tre ugers ekspeditionstid - hav tålmodighed!): NB: Denne mulighed er pt. lukket pga. uafklarede juridiske problemer på www.tidsskrift.dk (GDPR).

Afsenderen af denne e-mail:

Navn:
Adresse:
E-mail:

ønsker som kontingentbetalende medlem af Den danske historiske Forening at modtage brugernavn og adgangskode til https://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/index

Jeg erklærer mig indforstået med, at adgangen alene er til personlig brug. Jeg forpligtiger mig til ikke at give brugernavn og adgangskode videre til tredjepart. Jeg forpligtiger mig ligeledes til ikke at give det materiale i form af filer og disses indhold, som der hermed gives adgang til, videre til tredjepart eller at uploade samme materiale til nogen webside eller intranetside eller på anden måde gøre materialet helt eller delvis offentligt tilgængeligt.

Jeg erklærer mig desuden indforstået med, at adgangen sker på de almindelige vilkår, der gælder for brugen af Open Journals System, som udgør platformen for tidsskrift.dk. Min adgang indebærer ikke nogen garanti fra hverken tidsskrift.dk eller Den danske historiske Forening for systemets funktionalitet eller nogen ansvarspådragelse hos disse i tilfælde af svigtende funktionalitet. Jeg modtager brugernavn og password på den personlige e-mailadresse, jeg har oplyst i denne anmodning. Eventuelle problemer med at få adgangen til at virke kan meddeles pr. e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.