Alle ældre årgange af Historisk Tidsskrift op til en "moving wall" på tre år før seneste årgang er gratis og offentligt tilgængelige på Det Kongelige Biblioteks tidsskriftsportal www.tidsskrift.dk. (tryk på "Se alle numre" i bunden af siden).

Digital adgang til de seneste tre år kræver enten personligt abonnement eller adgang fra en insitution, der har digitalt abonnement via AP-adresse. NB: Denne løsning er endnu ikke oppe at kære, men forventes at fungere engang i august 2024.

Der gøres opmærksom på, at det for mange af de ældre årgange på www.tidsskrift.dk gælder, at skanningerne er af mindre god kvalitet, og at der er fejl i de viste metadata (indholdsfortegnelser, titler), man kan se på nettet. Mens redaktionen desværre ikke kan ændre på skanningernes kvalitet, arbejdes der på at få rettet fejlene i metadata fra en ende af.