Den danske historiske Forening (DdhF) blev stiftet den 14. februar 1839 på initiativ af den alsidige professor i litteraturvidenskab Christian Molbech (1783-1857) med det formål at vække historisk interesse og fremme historiske studier. Initiativet blev mødt med stor opbakning, og foreningen fik hurtigt et par hundrede medlemmer. Den nød også velvilje fra statsmagten, der bl.a. bidrog med portostøtte. Året efter udkom første bind af foreningens tidsskrift, Historisk Tidsskrift, redigeret og i vid udstrækning også skrevet af samme Christian Molbech (frem til 1853).

Den danske historiske Forening udgiver Historisk Tidsskrift, men har gennem tiden også udgivet en del bøger og organiserer jævnlig det nationale Dansk Historikermøde (ca. hvert andet år) og det Nordiske Historikermøde (hver tredje-fjerde år på skift mellem de nordiske lande) og er repræsenteret i det internationale historikersamarbejde inden for rammerne af The International Committee of Historical Sciences / Comité international des Sciences historiques (ICHS / CISH).

Læs mere om Dansk Historikermøde.

Læs mere om Nordisk Historikermøde (næste gang Reykjavik 2025).

Læs mere om Den danske historiske Forenings og Historisk Tidsskrifts historie.