Der har været afholdt nordiske historikermøder siden 1905. Formålet med møderne er at give historikere mulighed for at mødes med fagfæller på tværs af de nordiske lande med henblik på vidensudveksling, netværksdannelse og gensidig inspiration.

Efter Anden Verdenskrig har der været tradition for, at konferencen cirkulerer mellem de enkelte nordiske lande, og i de senere år har møderne typisk fundet sted hvert tredje år – dog hvert fjerde år i de tilfælde, hvor mødet ellers falder sammen med de historiske verdenskongresser. For at sikre kontinuitet og vidensoverførsel er der stiftet en Nordisk Historikerkomité, som består af de kommende arrangører og af repræsentanter for de nationale historiske foreninger.

Danmark har fungeret som vært i alt syv gange. Senest i august 2017 hvor Historiestudiet på Aalborg Universitet arrangerede mødet i samarbejde med Den Danske Historiske Forening og Nordisk Historikerkomité. Der deltog omkring 600 historikere fra i alt 13 lande, dog primært fra de nordiske. Her kan du se den korte officielle video om mødet og her den lidt længere åbningsvideo.

Typisk består konferenceprogrammet af en åbningsceremoni, 3-4 ’keynote lectures’ og op mod 200 sessioner i form af tematiske sessioner, rundbordsdiskussioner og frie præsentationer. Som regel har historikermødet et overordnet tema, der lægger en rød tråd for udvælgelsen af hovedtalere og enkelte sessioner, men først og fremmest afspejler historikermøderne, hvad der rører sig i de faghistoriske miljøer rundt om i de nordiske lande. Omkring halvdelen af sessionerne foregår på de skandinaviske sprog og den anden halvdel på engelsk.

Dertil kommer en omfattende socialt program med byrundture, receptioner, en festmiddag og en serie ekskursioner.

I forbindelse med de nordiske historikermøder uddeles Den Nordiske Historiebogspris. Den tildeles af Nordisk Historikerkomité og gives for det bedste værk om Nordens historie udgivet siden det seneste historikermøde.

Seneste møde – Det 30. Nordiske Historikermøde – fandt sted i Göteborg 8.-11. august 2022. Temaet var "Globalt og lokalt", så der var plads til det meste. Se her. Næste gang bliver i Reykjavik 2025.