Gejstlighedens syn på samfund og øvrighed 1775-1800

Michael Bregnsbo: Gejstlighedens syn på samfund og øvighed 1775-1800, belyst ved trykte prædikener og taler, Den danske historiske Forening, København 1992, 24 sider (ph.d.-afhandling).

Forord

I Indledning

A Præsentation af emnet

B Forskningskarakteristik

C Prædikener

1 Juridisk
2 Æstetisk/stilistisk
D Gudstjenester

E Kildemateriale

1 Præsentation
2 Karakteristik
3 Hvorfor udgav man prædikener?

F Økonomisk-sociale forhold

G Prædikenernes kildeværdi

II Stat og samfund

1 Indledning

A Kongen

1 Teokratisk kongesyn
2 Den lovbundne og formålsbestemte enevælde
3 Status 1794

B Embedsmændene

1 Indledning
2 Embedsmændenes betydning
3 Embedsmændenes uddannelse
4 Advarsler om embedsmisbrug
5 Sammenfatning

 

C Forholdet mellem øvrighed og undersåtter

1 Indledning
2 Pligten til lydighed og dens begrundelse
3 Retten til kritik af øvrigheden
4 Undersåtternes rettigheder iøvrigt
5 Øvrige forhold til øvrigheden
6 Menneskerettigheder

 

D Frihed og lighed

1 Indledning
2 Tøjlesløshed eller tvang
3 Lighedsbegreber
4 Sammenfatning

 

E Andres styreformer

1 Indledning
2 Syn på valgkongedømme
3 Syn på demokrati
4 Sammenfatning

 

III Stand og samfund

A De forskellige stænder

B Standsforskelle

1 Givne af Gud
2 Samfundsmæssig nødvendighed
3 Moderat kritik
4 Hvad der ophæver standsforskellenes betydning
5 Sammenfatning

 

C Social mobilitet

1 Indledning
2 Forudbestemmelse eller fri vilje
3 Sammenfatning

 

D Adelstanden

1 Indledning
2 Adelskab og ædle handlinger
3 Konsekvenser af dette
4 Kritik af adelen
5 Forsvar for adelen
6 Sammenfatning

 

IV Agrarsamfundet

A Bondestanden
1 Indledning
2 Syn på bondestanden

 

B Det gamle og det nye agrarsamfund

1 Indledning
2 Godsejere og bønder - selvejere og fæstere
2a Tilhængere af det bestående patriarkalske godssystem
2b Tilhængere af frihed og ejendom
2c Opfattelser af bønder som slaver
3 Sammenfatning
4 Andre landboreformer
4a Myten om "kartoffelprædikanterne"
4b Stavnsbåndet
4c Andre aspekter ved landboreformerne

 

V Generel sammenfatning og afslutning

VI Noter

VII Litteraturliste

VIII Benyttede prædikener og taler

Bilag

Bilag I: Tabel 1. Udkomne bind pr. år

Bilag II: Tabel 2. Gejstlige af forskellige kategorier, der har udgivet prædikener

Bilag III: Tabel 3. De gejstliges stiftlige tilhørsforhold

Bilag IV: Tabel 4. Trykkesteder

Bilag V: Tabel 5. De gejstliges alder

Bilag VI: Oversigt over de gejstlige, hvis prædikener og taler er benyttet i undersøgelsen, med angivelse af fødsels- og dødsår samt karriereforløb

Price: 75.00 DKK
Quantity:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support