Povl Bagges historiebegreb

Mogens Rüdiger: Povl Bagges historiebegreb. (Skrifter udgivet af Det historiske Institut ved Københavns Universitet, Bind XV). Den danske historiske Forening, København, 1984. (124 sider).

Indhold:

Indledning
- De hidtidige vurderinger af Bagges historiebegreb
- Thiersens analyse af Bagges »historiesyn«
- Dansk historievidenskabs krise

- Problemer i en historiografisk analyse af Bagges historiebegreb


Videnskabsteoretiske idéstrukturer
- Den udenlandske teoriudvikling
- Historisme
- Positivismen
- Historismens videreudvikling i den nykantianske historiefilosofi
- Historiefilosofi
- Heidelbergskolen - Rickert
- Meinecke

- Nypositivisme og nykantianismen

- Tendenser i historievidenskabens udvikling i Danmark
- Kristian Erslev
- Aage Friis og Erik Arup


Historiebegrebet i Bagges forfatterskab
- Erkendelsen og den objektive virkelighed
- Virkeligt objekt - erkendelsesobjekt
- Erkendelsens skabende aktivitet
- Objektivitetens relativering
- Forskningsresultaternes individuelle gyldighed
- Uddybningen af relativismen
- Relativismens begrundelse
- Individualitet og tilfældighed
- Opsummering

- Historievidenskabens objekt
- Individualiteten
- Fortidens kulturliv
- Konkretisering af objektet
- De store masser
- Cleopatras næse
- Middelstanden som bærer af udviklingen
- Opsummering

- Afgrænsning af det historievidenskabelige felt
- Afgrænsningen over for de andre samfundsvidenskaber og naturvidenskaben
- Grænsen til kunsten
- Bagges kritik af den positivistiske afgrænsning
- Historie- og samfundsvidenskaberne
- Historie- og naturvidenskab
- Historievidenskabens mål og samfundsmæssige funktion
- Forholdet samfundsvidenskaberne imellem
- Opsummering

- Historikerens rolle i forskningsprocessen
- Historikerens personlige forudsætninger
- Emnevalg (eksternt udvalg)
- Udvælgelse blandt historiske faktorer og kendsgerninger (internt udvalg)
- Subjektivisme og relativisme
- Erslev-kritikken
- Subjektivitet og årsagsforklaringer
- Historikerens personlige forudsætninger
- Indlevelse
- »Historiesynet« indvirkning på årsagsforklaringer
- Emnevalg og problemstillinger
- Vægtningen af faktorer
- Opsummering

- Metodebegrebet
- Kildebegrebet
- Analysen af stoffet og dets indre forbindelse
- Statistisk metode
- De analytiske principper
- Syntese og detailstudier
- Bagges vurdering af Friis og Arup


Konklusion
- Historiebegrebets historiografiske placering
- Bagges kritik af positivismen
- Den relativistiske idéstruktur
- Bagges placering i den danske tradition


Noter


BibliografiPrice: 45.00 DKK
Quantity:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support